'Het Mooi Leven 
Huis.'

‘Mooi Leven’ is het uitgangspunt van hetgeen we willen realiseren voor onze kinderen met een intensieve zorgvraag. Een huis zoals thuis, met de zorg en aandacht die nodig is om een veilige haven te vormen.

In de veiligheid van je gezin heeft je kind zich kunnen ontwikkelen, als gezin weet je ook precies wat jouw kind nodig heeft om tot bloei te komen. Die kennis en kunde blijft de basis van de zorg rondom je kind, maar met vaardige handen die het gezin ontlasten van de zorg zelf.

De gezinnen bouwen samen aan een gemeenschap waarbij het Mooi Leven Huis het middelpunt vormt. Zo wordt de wereld voor de bewoners ook groter dan het gezin zelf, binnen de veiligheid van het huis.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om een woonplek te creëren die toekomstbestendig is, ook als de ouders of voogd er in de toekomst niet meer zijn. Om dit te bereiken zal een samenwerkingsverband aangegaan worden met een zorgaanbieder. De zorg zal worden gefinancierd op basis van WLZ Zorg in Natura.

 Het streven is om op de Bevelanden in een periode van ongeveer 5 jaar een Mooi Leven Huis te realiseren voor 32 bewoners. De gezinnen zijn de bouwstenen van dit initiatief. Dat vraagt om betrokkenheid en initiatief van iedereen die onderdeel is van dit proces. 

Om de juiste stappen van dit proces te kunnen doorlopen worden we ondersteund door NabijNetwerk, gevormd door de initiatiefnemers van het eerste Mooi Leven Huis: “Als we starten met een oudergroep blijven we erbij tot en met het realiseren van het Mooi Leven Huis zelf. Door onze ervaring hebben we een uitgebreid netwerk om ons heen opgebouwd zodat we ook daadwerkelijk onze belofte kunnen waarmaken. Elke oudergroep stellen wij in staat om een eigen Mooi Leven Huis te realiseren. Daarom ondersteunen we het vormen van de groep gezinnen. We coachen het proces dat zorgt voor een passende match tussen zorgaanbieder en ouders. En we faciliteren de uiteindelijke bouw en financiering van een eigen Mooi Leven Huis dat past bij de woonwens van de gezinnen.”

Voor wie is het Mooi Leven Huis bedoeld? 
De doelgroep van het Mooi Leven Huis Bevelanden is jongeren en jong volwassenen met een zorg intensieve beperking. Bij interesse wordt er gekeken welke indicatie er voor de toekomstige bewoner afgegeven is om te kijken of er voldoende basis is voor het wonen in het Mooi Leven Huis. Op voorhand willen we geen mensen uitsluiten, maar juist kijken wat er mogelijk is..