Aanmelden als bewoner voor het
Mooi Leven Huis Bevelanden.

Is een woonplek in het Mooi Leven Huis Bevelanden ook wat u zou willen voor uw zorg intensieve kind? Vul dan het aanmeldformulier in.

 Hoewel het proces om het Mooi Leven Huis Bevelanden te realiseren nog een aantal jaren gaat duren, is het belangrijk en zelfs essentieel om nu al betrokken te raken bij het proces. Met onze eigen ervaringen en kennis geven we vorm aan de volgende stap in het leven van onze kinderen.

 De aanmelding is geen verplichting om ook daadwerkelijk in het Mooi Leven Huis Bevelanden te gaan wonen. Wel geeft het op volgorde van binnenkomst voorrang in het verdere proces van selectie en toewijzing.

 Heeft u vragen over de aanmelding dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

We zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.

Aanmeldingsformulier

Door het invullen van dit formulier geeft u het Mooi Leven Huis Bevelanden toestemming om de bovenstaande gegevens op te slaan en te bewaren. Indien later besloten wordt geen gebruik te maken van het Mooi Leven Huis worden de gegevens conform de AVG verwijderd. 

Gegevens aspirant bewoner
Indicatie en zorgvraag aspirant bewoner
Dagbesteding/school
Ja
Nee
Is er een CIZ indicatie
Ja
Nee
Wilt u gebruik maken van dagbesteding
Ja
Nee
Gegevens wettelijk vertegenwoordiger
Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger?
Ja
Nee